Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi

25 Nisan 2013  tarihli 28628 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamınca Kaldırma Araçlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi’nin amacı; eğitim sonunda katılımcıların kaldırma araçlarında bulunan tehlike ve riskler hakkında bilgi sahibi olmalarıdır.

Eğitimin içeriği;

Kaldırma araçlarının tanımı

Kaldırma araçlarının çeşitleri

Kaldırma araçlarındaki tehlikeler ve alınması gereken önlemler

Kaldırma araçlarında kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımlar

Kaldırma araçlarının periyodik kontrolleri