Kapalı Alanda Çalışma Eğitimi

5 Ekim 2013 tarihli 28786 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Yapı İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Yönetmeliği ve 10 Mart 2015  tarihli 29291 Sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Maden İşlerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamınca eğitimin amacı;  katılımcıların kapalı alanlarda karşılaşacakları riskler ve alınması gereken önlemler hakkında bilgi sahibi olmalarıdır.

Eğitim İçerikleri:

  • Kapalı alan tanımı
  • Kapalı alanlarda alınması gereken önlemler
  • Havalandırma sistemleri
  • İş izin sistemleri
  • Ortamda oluşabilecek gazlar
  • Ortamda bulunan gazları ölçümleri
  • Patlama, parlama ve yangın tehlikesi
  • Kullanılması gereken kişisel koruyucu donanımlar