Temel İş Güvenliği Eğitimi

15 Mayıs 2013 tarihinde 28648 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik kapsamınca temel iş güvenliği eğitimlerinin içeriği;

Teknik Konular

a) Kimyasal, fiziksel ve ergonomik risk etmenleri,

b) Elle kaldırma ve taşıma,

c) Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma,

ç) İş ekipmanlarının güvenli kullanımı,

d) Ekranlı araçlarla çalışma,

e) Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri,

f) İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması,

g) Güvenlik ve sağlık işaretleri,

ğ) Kişisel koruyucu donanım kullanımı,

h) İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü,

ı) Tahliye ve kurtarma

konularından oluşur.

Eğitim sonunda katılımcılara sınav yapılır ve başarılı olanlar sertifika almaya hak kazanırlar.

Temel iş güvenliği eğitimlerinin en büyük amacı; iş sağlığı ve güvenliği konusunun bilinç haline gelmesi bu sayede kaza ve meslek hastalıklarının önlenmesine destek sağlaması olmalıdır. Başarılı bir eğitmenin önemi bu noktada bir kez daha ortaya çıkar.