İş Sağlığı Hizmetleri

30.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa bağlı olarak tüm işletmeler çalışan sayısı ve tehlike sınıfı göz önüne alınarak işyeri hekimi bulundurmak veya bu hizmeti Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan ortak sağlık ve güvenlik biriminden almakla mükelleftir.

Çalışan sayısı 50’nin üzerinde olan işletmelerde, tehlike sınıfına bakılmaksızın iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri alımı zorunludur.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan, en az bir çalışanı olan işletmeler 01 Temmuz 2014 tarihi itibariyle zorunluluk kapsamındadır.
Çok tehlikeli sınıfta bulunan ve 10 kişiden fazla çalışanı olan işletmeler, işyeri hekiminin yanı sıra diğer sağlık personeli de çalıştırmak zorundadır.
Çalışan sayısı 50’nin altında kalan ve az tehlikeli sınıfta bulunan işletmeler ise 01 Temmuz 2016 tarihinde kapsama girecektir.

İşyeri hekimleri, tesislerde, aşağıda yazılı bulunan görevleri yerine getirirler:
 

  1. Rehberlik ve Danışmanlık

  2. Sağlık Gözetimi

  3. Eğitim ve Bilgilendirme

  4. İlgili Birimlerle İşbirliği


  5.