Çevre Danışmanlığı Hizmetleri

10.09.2014 tarihli ve 29115 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan ve 01.11.2014 tarihinde yürürlüğe giren Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği’nin Ek-1 ve EK-2 listelerinde yer alan faaliyet ve tesisler Çevre Kanunu uyarınca Çevre İzin veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi almak zorundadır.

Çevre izin veya çevre izin ve lisans belgesinin alınmaması durumunda işletmeler faaliyette bulunamazlar. İzin ve belgeleri olmaksızın faaliyette bulunmaları halinde ise idari para cezasına maruz kalırlar.

Çevre izni veya çevre izin ve lisans başvurusu, Ek-1 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları ya da çevre yönetim birimi tarafından, Ek-2 listesinde yer alan işletmeler için çevre danışmanlık firmaları, çevre yönetim birimi veya tesiste istihdam edilen çevre görevlisi tarafından yapılmaktadır.

21.11.2013 tarihli ve 28828 sayılı Resmi Gazete‘de yayımlanan ve 01.01.2014 tarihinde yürürlüğe giren Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik gereği Çevre Görevlileri;

 1. Çevre Yönetimi Hizmetleri

 2. Aylık Faaliyet Raporları

 3. İç Tetkik Raporları

 4. Eğitim Faaliyetleri

 5. Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisansının Alınması

 6. Bildirim ve Beyanlar

 7. Atık Yönetimi Hizmetleri

ana başlıklar altında toplanan çalışmaları yürütürler.

Parola Çevre Danışmanları;

 1. Pozitif ve güler yüzlülüğü ile farkındalık yaratır.

 2. İşini sever, bilgi, beceri ve deneyimlerle geliştirir.

 3. Takım çalışmalarına yatkındır ve etkin iletişim becerilerine sahiptir.

 4. Mevzuatlara hâkimdir ve sürekli takibini yapmaktadır.

 5. İnovasyon ile süreç yönetimini en iyi şekilde uygulamaktadır.

 6. Farklı bakış açısı ile sonuç ve çözüm odaklıdır.

Parola olarak birlikte yaşadığımız dünyamızın gelecek nesillere aktarılması gerektiği bilincine sahibiz. Gerek çevre mevzuatı gerekse insani sorumluluklarımız ile sizleri çevreye duyarlı bir topluma götürme yolunda gelin, birlikte yürüyelim.