İş Güvenliği Hizmetleri

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu uyarınca; Çalışan sayısı gözetmeksizin tehlikeli ve çok tehlikeli işletmeler, 50 ve üzeri çalışanı bulunan az tehlikeli işletmeler iş güvenliği uzmanı bulundurmakla yükümlüdür.

6331 sayılı yasanın, 3.maddesinin f bendinde tanımlandığı üzere fakültelerin mühendislik, mimarlık ya da teknik bölümlerinden mezun olan kişiler yetkili eğitim kurumlarından uzmanlık eğitimi almaları ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından açılan sınavlarda başarı göstermeri halinde iş güvenliği uzmanı olabilirler.

İş güvenliği uzmanlarının görevleri 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na bağlı olarak 11.10.2013 tarihinde 28792 sayı ile yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’te ortaya konmuştur.

Bu yönetmeliğe göre; iş güvenliği uzmanları,

 

 

 1. Rehberlik

 2. Risk Değerlendirmesi

 3. Çalışma Ortamı Gözetimi

 4. Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt

 5. İlgili Birimlerle İşbirliği

ana başlıkları altında toplanan çalışmaları yürütürler.

Çerçevesini yasaların belirlediği iş güvenliği uzmanlığı hizmetine Parola Osgb olarak bakış açımızı katıyor ve kalite kriterlerimiz doğrultusunda hizmet sunuyoruz.

Parola Osgb’nin tüm uzmanları;

 

 

 

 

 1. Güçlü bir kişiliğe sahiptir.

 2. İşini sever ve bu doğrultuda güler yüzlüdür.

 3. Mesleki alanlarında da başarılıdır.

 4. İletişim konusunda yeteneklidir.

 5. Fayda-maliyet ilişkisi kurabilir.

 6. İş takibi konusunda titizdir.