İş Sağlığı Hizmetleri

30.06.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa bağlı olarak tüm işletmeler çalışan sayısı ve tehlike sınıfı göz önüne alınarak işyeri hekimi bulundurmak veya bu hizmeti Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş olan ortak sağlık ve güvenlik biriminden almakla mükelleftir.

Çalışan sayısı 50’nin üzerinde olan işletmelerde, tehlike sınıfına bakılmaksızın iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri alımı zorunludur.
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta bulunan, en az bir çalışanı olan işletmeler 01 Temmuz 2014 tarihi itibariyle zorunluluk kapsamındadır.
Çok tehlikeli sınıfta bulunan ve 10 kişiden fazla çalışanı olan işletmeler, işyeri hekiminin yanı sıra diğer sağlık personeli de çalıştırmak zorundadır.
Çalışan sayısı 50’nin altında kalan ve az tehlikeli sınıfta bulunan işletmeler ise 01 Temmuz 2016 tarihinde kapsama girecektir.

İşyeri hekimleri, tesislerde, aşağıda yazılı bulunan görevleri yerine getirirler:
 

 1. Rehberlik ve Danışmanlık

 2. Sağlık Gözetimi

 3. Eğitim ve Bilgilendirme

 4. İlgili Birimlerle İşbirliği

 

Sağlık Personeli:

 

 1. İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Planlanması
   
 2. Çalışanların Sağlık Hizmetlerinde Görev Alması

 

Eğitim, Bilgilendirme ve Kayıt:

 

 1. Meslek Hastalıkları Eğitimi
   
 2. İlkyardım Eğitimi Organizasyonu

 

Rehberlik:

 

 1. Saha Denetimi
   
 2. Yasal Mevzuatın Takibi

 

Sağlık Denetimi:

 

 1. İşe Giriş Muayenelerinin Yapılması
   
 2. Periyodik Muayenelerin Yapılması
   
 3. Akciğer Grafisi
   
 4. Odyometri (İşitme Testi)
   
 5. Solunum Fonksiyon Testi
   
 6. Hemogram (Tam Kan Sayımı)
   
 7. T İt (Tam İdrar Tahlili)
   
 8. Portör
   
 9. Kronik Hasta Takibi
   
 10. Gebe Personel Takibi
   
 11. Özel Hasta Takibi