Çevre Mevzuatı

İlgili Kanunlar Resmi Gazete Tarihi Son R. Gazete Tarihi
ÇEVRE KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 10-12-2018
2872 No'lu Çevre Kanunu 11-08-1983 -
İlgili Yönetmelikler Resmi Gazete Tarihi Son R. Gazete Tarihi
SIFIR ATIK YÖNETMELİĞİ - 12-07-2019
TEHLİKELİ MADDELERİN HAVAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK - 13-04-2018
TEHLİKELİ MADDELERİN KARAYOLUYLA TAŞINMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 24-10-2013 24-04-2019
ekÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK20190730-1-1 21-11-2013 30-07-2019
ÇEVRE YÖNETİMİ HİZMETLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 21-11-2013 30-07-2019
EK ÇEVRE KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN - 10-12-2018
ÇEVRE ETİKETİ YÖNETMELİĞİ 19-10-2018 19-10-2018
ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA YÖNETMELİK 25-01-2018 22-05-2018
EK AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ - 27-12-2017
AMBALAJ ATIKLARININ KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ - 27-12-2017
EK BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 02-08-2016 18-07-2017
BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 02-08-2016 18-07-2017
SERA GAZI EMİSYONLARININ TAKİBİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 29-06-2016 31-05-2017
BİNALARIN GÜRÜLTÜYE KARŞI KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK - 31-05-2017
ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRMESİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25-02-2014 26-05-2017
EK BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 05-12-2008 28-04-2017
BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK 05-12-2008 28-04-2017
EK STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ - 08-04-2017
STRATEJİK ÇEVRESEL DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ - 08-04-2017
EK ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 06-10-2010 07-04-2017
ATIKLARIN YAKILMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 06-10-2010 07-04-2017
BENZİN VE MOTORİN TÜRLERİNİN ÇEVRESEL ETKİLERİNE DAİR YÖNETMELİK - 01-04-2017
ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ EK 1 ATIK LİSTESİ 02-04-2015 23-03-2017
ATIK YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 02-04-2015 23-03-2017
TEHLİKELİ MADDE TAŞIYAN ARAÇ VE ÜST YAPILARIN TEKNİK MUAYENELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK - 21-04-2016
KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 11-06-2009 04-05-2016
ÇEVRE İZİN VE LİSANS YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK - 21-09-2016
ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 27-10-2010 25-01-2017
ATIKSU TOPLAMA VE UZAKLAŞTIRMA SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 06-01-2017 -
ATIKSU ALTYAPI VE EVSEL KATI ATIK BERTARAF TESİSLERİ TARİFELERİNİN BELİRLENMESİNDE UYULACAK USUL VE ESASLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25-01-2017 10-10-2010
TIBBİ ATIKLARIN KONTROLÜ YÖNETMELİĞİ 25-01-2017 -
Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 18-11-2015 -
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09-02-2016 -
Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik 21-11-2013 -
Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği 10-09-2014 -
Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarları Yeterlik Yönetmeliği 25-12-2013 -
Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği 25-11-2014 -
Orman Kanununun 16. Maddesinin Uygulama Yönetmeliği 18-04-2014 -
Sera Gazı Emisyonlarının Takibi Hakkında Yönetmelik 17-05-2014 -
Tehlikeli Maddelerin Demiryolu ile Taşınması Hakkında Yönetmelik 16-07-2015 -
Maden Atıkları Yönetmeliği 15-07-2015 -
Maden Atıkları Yönetmeliği Ekleri 15-07-2015 -
Zararlı Maddeler ve Karışımlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formları Hakkında Yönetmelik 13-12-2014 -
Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11-03-2015 -
Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11-03-2015 -
29115 Sayılı Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ekleri 10-09-2014 -
Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği 06-06-2015 -
Tozla Mücadele Yönetmeliği 05-11-2013 -
Tozla Mücadele Yönetmeliği Ekleri 05-11-2013 -
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği 05-07-2013 -
Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik 05-07-2008 -
Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği 04-04-2014 -
Atık Yönetimi Yönetmeliği 02-04-2015 -
Atık Yönetimi Yönetmeliği Ekleri 02-04-2015 -