İSG Mevzuatı

İlgili Yönetmelikler Resmi Gazete Tarihi Son R. Gazete Tarihi
Ekleri NÜKLEER TESİSLERDE RADYASYONDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ - 29-05-2018
NÜKLEER TESİSLERDE RADYASYONDAN KORUNMA YÖNETMELİĞİ - 29-05-2018
ÇALIŞANLARIN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ EĞİTİMLERİNİN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK - 24-05-2018
EKLERİ İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 29-06-2015 21-05-2018
İŞYERLERİNDE İŞVEREN VEYA İŞVEREN VEKİLİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLECEK İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 29-06-2015 21-05-2018
EK MADEN YÖNETMELİĞİ - 21-09-2017
MADEN YÖNETMELİĞİ - 21-09-2017
EK BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ 22-01-2007 03-03-2018
BASINÇLI EKİPMANLAR YÖNETMELİĞİ 22-01-2007 03-03-2018
İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 25-04-2013 24-04-2017
BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ EKLERİ - 03-10-2016
BASİT BASINÇLI KAPLAR YÖNETMELİĞİ (2014/29/AB) - 03-10-2016
MUHTEMEL PATLAYICI ORTAMDA KULLANILAN TEÇHİZAT VE KORUYUCU SİSTEMLER İLE İLGİLİ YÖNETMELİK (2014/34/AB) - 30-06-2016
İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 11-02-2016 -
İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev Yetki Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 07-03-2016 -
Boru Hatları ile Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü Ham Petrol ve Doğal Gaz Boru Hattı Tesislerinin Yapımı ve İşletilmesine Dair Teknik Emniyet ve Çevre Yönetmeliği 04-07-2014 -
Büyük Endüstriyel Kazaların Önlenmesi ve Etkilerinin Azaltılması Hakkında Yönetmelik 30-12-2013 -
İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 30-04-2015 -
İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği 29-12-2012 -
İlkyardım Yönetmeliği 29-07-2015 -
İlkyardım Yönetmeliği Ekleri 29-07-2015 -
İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik Ekleri 29-06-2015 -
İşyerlerinde İşveren veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerine İlişkin Yönetmelik 29-06-2015 -
Alt İşverenlik Yönetmeliği 27-09-2008 -
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik 24-12-2013 -
Asansör İşletme Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği 24-06-2015 -
Asansör Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği Ekleri 24-06-2015 -
Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 21-01-2010 -
Balıkçı Gemilerinde Yapılan Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik 20-08-2013 -
Mesleki ve Teknik Eğitim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20-03-2009 -
İş Kolları Yönetmeliği 19-12-2012 -
Maden İşyerlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği 19-09-2013 -
İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği 18-12-2014 -
İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik 18-06-2013 -
Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik 15-06-2013 -
Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşlerde Çalıştırılacakların Mesleki Eğitimlerine Dair Yönetmelik 13-07-2013 -
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik 09-08-2009 -
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 09-07-2015 -
Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik 09-07-2015 -
Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Konseyi Yönetmeliği 05-02-2013 -
Asbestle Çalışmalar Hakkında Yönetmelik 25-01-2013 -
Alt İşveren Yönetmeliği 27-09-2008 -
İlgili Yönetmelikler Resmi Gazete Tarihi Son R. Gazete Tarihi